merhaba-web-586a2-header.jpg

Wij zijn op zoek naar een coördinator 

Ben jij degene die binnenkort ons team komt versterken?

Merhaba vzw is op zoek naar een coördinator om ons team te versterken. 

Wij zijn een sociaal-culturele organisatie gelegen in Brussel die inzet op het verenigen en versterken van LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond. We doen dit aan de hand van o.a. community building, en empowerende en welzijnsverhogende activiteiten. Daarnaast werken we ook aan inclusie van onze doelgroep in verschillende domeinen van de samenleving, en versterken we (toekomstige) professionals die met onze doelgroep in contact komen via advies, materialen en programma’s op maat.

Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, genderidentiteit, cultuur, religie, seksuele oriëntatie of fysieke of psychische uitdagingen beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega’s met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

HOEDANIGHEID 

Het betreft een deeltijdse job van 80%. Je kan minstens een dag per week thuis werken.

DUUR

Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding bij voorkeur vanaf 1okt 2022.

JE TAKEN

Coördinatie

 • Je coacht en motiveert het kleine maar fijne team.
 • Je ontwikkelt een duurzaam medewerkersbeleid en volgt dit op.
 • Je doet coachings- en functioneringsgesprekken op basis van takenpakketten en vaardigheden.
 • Je bent de brug tussen bestuur en team.
 • Je behoudt het helikopterzicht over de werking, volgt deadlines op en stuurt medewerkers aan waar nodig.
 • Je creëert verbinding tussen de verschillende medewerkers en aspecten van de werking, onder andere via de organisatie en opvolging van het teamoverleg en intervisies. Je zet je schouders onder overkoepelende taken of taken die tussen deelwerkingen of projecten vallen.
 • Je stroomlijnt de interne werking & interne communicatie.
 • Je faciliteert processen rond besluitvorming, feedbackcultuur, en conflicthantering en zorgt op die manier voor een goede samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en freelancers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg

 

Beleid

 • Je bereidt bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor en doet de opvolging ervan (samen met  de voorzitter van het bestuur).
 • Je coördineert de beleidsplanning, jaarplanning en de inhoudelijke en financiële beleidsrapportering (onder andere voortgangsrapporten en jaarverslagen). Bij het ontplooien van nieuwe initiatieven tijdens het werkjaar bewaak je samen met het team de consistentie met het beleidsplan.
 • Je betrekt het Merhaba team en de community bij de beleidsplanning en streeft daarbij naar een creatief en inclusief proces.
 • Je onderhoudt relevante contacten met de overheid (momenteel Vlaamse overheid en VGC).
 • Je stelt in samenwerking met het bestuur begrotingen op, volgt ze op ism de externe boekhouder.
 • Je bewaakt de financiële gezondheid van de organisatie en gaat op zoek naar bijkomende financieringsmogelijkheden.
 • Je werkt samen met de administratief medewerker voor de financiële administratie (contacten sociaal secretariaat voor uitbetaling lonen, terugbetaling onkosten, betalen facturen).

 

JE PROFIEL

 • Je bent vlot drietalig (Nederlands, Frans, Engels).
 • Je bent een coach in hart en nieren, je krijgt energie van mensen motiveren en hen in hun kracht te laten staan.
 • Je behoudt het overzicht en ziet verbindingen en opportuniteiten.
 • Je werkt graag in een klein en geëngageerd team. Horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking vind jij belangrijk.
 • Je hebt affiniteit met onze community vanuit je persoonlijke of werkervaring.
 • Je kan je vinden in de missie en visie van Merhaba vzw https://www.merhaba.be/nl/over-ons/visie-en-missie
 • Je hebt een visie op duurzaam personeelsbeleid.
 • Je hebt kaas gegeten van besluitvorming en conflicthantering
 • Je hebt zakelijk inzicht.
 • Je kan zelfstandig functioneren maar bent ook een teamspeler.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig.
 • Je kan je flexibel opstellen.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.

 

PLUSPUNTEN

 • Je getuigt van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren.
 • Je hebt ervaring in sociaal (cultureel) werk,
 • Je bent bekend met basisbegrippen en theoretische kaders waar Merhaba vzw haar werking op baseert: intersectionaliteit, uitsluitingsmechanismen, onderdrukking, empowerment
 • Je bent bereid je netwerk in te zetten om de impact en bekendheid van Merhaba vzw te vergroten.
 • Je spreekt nog een bijkomende taal bovenop Nederlands, Frans en Engels

 

ONS AANBOD

 • Je doet boeiende ervaring en kennis op in de wereld van het vormings-, en sociaal-cultureel werk.
 • Je krijgt de kans om een brede waaier aan nieuwe mensen, en organisaties te ontmoeten.
 • Je draagt bij aan een organisatie die empowerment, inclusie en sociale rechtvaardigheid en verandering hoog in het vaandel draagt
 • Je vertoeft op een werkplek waar je jouw sociaal engagement vorm kan geven en je talenten verder kan ontwikkelen.
 • Verloning volgens barema B1a, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 15 jaar.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding.

 

SOLLICITATIEPROCEDURE

Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op 21 augustus 2022. Stuur je motivatie (video of brief) en CV naar info[at]merhaba.be  met als onderwerp “Vacature coördinatie en beleid”. De gesprekken gaan naar gelang de omstandigheden door begin september 2022. Wens je meer informatie? Contacteer info[at]merhaba.be