merhaba-web-680a.jpg

Empowerment

Als LGBT+ persoon met een migratieachtergrond word je geconfronteerd met heel wat risico’s, uitsluiting en isolement. Toch heb je het potentieel en de kracht in je om het leven te leiden dat je wil leiden, en zelfs anderen inspireren om hetzelfde te doen.

Merhaba biedt een educatief aanbod (workshops, samenkomsten, gesprekken), dat erop gericht is om je te versterken (empoweren) en je welzijn te verhogen. We ondersteunen je in het overstijgen van je kwetsuren en positieve identiteitsontwikkeling. Samen met jou creëren we veiligheid, zodat je versterkt wordt in het opnemen van leiderschap over je eigen leven.

Tegelijk bieden we ook sociale platformen waar je je veilig kan voelen, en in contact kan treden met anderen. Via deze activiteiten willen we isolement doorbreken én kansen scheppen om elkaar te inspireren.

 

 

 

merhaba-web-205a.jpg