merhaba-web-608a.jpg

Le Merhaba nouveau est arrivé

Na een grondig proces van zelfreflectie, stellen we vandaag met enorm veel hoop voor de toekomst Merhaba 2.0 voor. Het zal u niet ontgaan zijn: we zijn de voorbije maanden ietwat afwezig geweest. Maar dat betekent allerminst dat we stil gezeten hebben, integendeel! In een intensief proces van anderhalf jaar wierp Merhaba, onder begeleiding van het Institute for Applied Alchemy , een kritische blik op haar missie en visie, op haar werking, en haar doelstellingen. 

Het resultaat van dit grondige reflectie- en leerproces zijn een hernieuwde visie en missie – met veel meer aandacht voor empowerment van de LGBT+ community met een migratieachtergrond – een heroriëntering van onze werking, een verdiepte werkmethodiek, en een vernieuwde huisstijl en website. In dit artikel lichten we kort de kern van de zaak toe, maar ga gerust grasduinen in onze gloednieuwe website om je helemaal te laten onderdompelen! 

Hernieuwde missie en visie

Merhaba zet zich in om LGBT+ personen met migratieachtergrond te empoweren en ondersteunen in het overstijgen van hun kwetsuren, en in het inspireren en veranderen van de samenleving, zodat ook zij zich er thuis kunnen voelen. Merhaba’s focus is dus zowel naar binnen als naar buiten toe gericht: we empoweren en verenigen LGBT+ personen met een migratieachtergrond (interne focus), én we bouwen aan een samenleving die meer inclusief is naar hen toe (externe focus). 

Deze twee processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en staan in wisselwerking met elkaar: Zo kunnen individuen en organisaties hulpbronnen uit hun externe omgeving gebruiken om zichzelf te versterken. En vanuit een versterkte positie kunnen zij op hun beurt bijdragen aan de transitie naar een meer inclusieve samenleving waar ook zij zich thuis en veilig voelen. Merhaba ziet zichzelf dan ook als een brug: een die kwetsbare en gemarginaliseerde individuen en gemeenschappen wegleidt van isolement en marginalisering naar meer inclusie en leiderschap toe. We willen inspireren, en mensen versterken om hun leven in eigen handen te nemen, om van daaruit hun omgeving te veranderen en bij te dragen tot een meer inclusieve samenleving.

merhaba-web-205a.jpg
merhaba-pijlers-nl.jpg

Onze werkmethodiek

Om het bovenstaande te realiseren, focust Merhaba op drie “pijlers van engagement”: empowerment, community building en inclusie. 

Centraal binnen elk van die pijlers staat het afnemen van “de menselijke blinddoek” – een metafoor die verwijst naar de blinde vlekken die elk van ons heeft, en die ons blind maken voor menselijke waardigheid. Onze activiteiten zijn erop gericht mensen tot inzicht te laten komen over hun eigen blinde vlekken, het leed dat wordt veroorzaakt door de menselijke blinddoek, en over hoe dit voor elk van ons zorgt voor versplinterde identiteiten en wat nodig is om dit weg te werken. We nodigen uit tot een nieuw discours waar menselijke waardigheid en solidariteit centraal staan, en inspireren mensen tot verandering in zowel attitudes als gedrag. 

 

Empowerment als eerste pijler

Veel meer dan voorheen wil Merhaba primair inzetten op het versterken van LGBT+ personen met een migratieachtergrond. We doen dit zowel via onze onthaalwerking, als via leerprogramma’s en activiteiten gericht op empowerment: 

  • We creëren sociale platformen waar LGBT+ personen met migratieachtergrond zich veilig kunnen voelen en met elkaar in contact kunnen treden.
  • We ondersteunen mensen in hun positieve identiteitsontwikkeling en in het overstijgen van hun kwetsuren.
  • We creëren de veiligheid en verbinding die nodig is om mensen te versterken in het opnemen van leiderschap over hun eigen leven.

Community Building als tweede pijler

Via processen waar educatie en gemeenschapsvorming centraal staan, bouwt Merhaba aan sociale netwerken en omgevingen die inclusief zijn naar LGBT+ personen met migratieachtergrond toe. 

Centraal in deze processen staat Community capacity building: een continu proces dat trots en leiderschap bevordert, waardoor gemeenschappen via hun leden verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen ontwikkeling. 

Samen met onze vrijwilligers en partners die meer inclusie willen realiseren binnen hun netwerken, bouwen we aan een inclusieve samenleving waar LGBT+ personen met een migratieachtergrond volwaardig deel van uitmaken. We richten ons daarbij in de eerste plaats op hun onmiddellijke netwerken, waaronder het familiesysteem, vrienden, partners, LGBT+ netwerken, enz. 

merhaba-web-579a-1.jpg

Inclusie als derde pijler

Merhaba blijft professionals ondersteunen met advies en programma’s op maat, met als doel hun werking, bestuur en beleid te sturen in de richting van meer inclusie. Onze op maat gemaakte programma’s zijn zo opgezet dat ze beantwoorden aan de noden van elke specifieke persoon, groep of organisatie. 

We kiezen ervoor om onze expertise in de eerste plaats uit te dragen naar die sectoren die met onze doelgroep in contact komen, zoals de welzijnssector, de asielsector, en de onderwijs- en jeugdsector. Daarnaast bieden we ook train-the trainer vormingen aan professionals die verdiepende trajecten willen opzetten rond thema’s op het kruispunt van gender, seksuele en culturele diversiteit.

Vrijwilligers als kloppend hart van de organisatie

Merhaba had de voorbije jaren te weinig aandacht voor haar vrijwilligerswerking. We gooien het roer om en maken vrijwilligers tot kloppend hart van onze organisatie. Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers betrokken, verbonden en veilig blijven tijdens hun engagement, hebben we samen met onze partner het Institute for Applied Alchemy een vrijwilligersprogramma ontwikkeld. Het is ontworpen om vrijwilligers voor te bereiden en bij te scholen, en het verlegt de focus van uitsluiting naar leiderschap en inclusiviteit.

Leiderschap en kwetsbaarheid als kernwaarden

We nemen een leiderschapsrol op in het discours rond zij die kwetsbaar zijn en uitgesloten worden. We transformeren onze eigen innerlijke wereld in de richting van leiderschap en impact. Onze kracht ligt niet alleen in leiderschap, maar tegelijk ook in onze kwetsbaarheid: we vinden het belangrijk om open te blijven, ondanks de mogelijkheid om gekwetst te worden. 

 

boomleandra-1.JPG

Nieuwe huisstijl en website als krachtig visitekaartje

We ontwikkelden een nieuwe huisstijl en website, die onze nieuwe klemtonen kracht moeten bijzetten. We focusten daarbij in eerste instantie op de LGBT+ community met migratieachtergrond: wij zijn er in de eerste plaats voor jullie, en werkten hard aan een website én huisstijl die dat uitstraalt. 

We nodigen iedereen – onze community, hun omgeving én professionals – van harte uit om te gaan grasduinen op deze website: ontdek ons volledige aanbod, lees meer over onze visie en missie, of laat je onderdompelen in de rijke verhalen vanuit onze community. 

En voel je je daarna geïnspireerd, laat het dan zeker weten, wij zijn een en al oor!