sig-templatewebsiteiftar.jpg

QUEER IFTAR

Tot onze spijt moeten we de Queer Iftar op 31 maart 2023 in AMOR (van De Roma) in Borgerhout annuleren. Wij, De Roma en Merhaba, wilden met de Queer Iftar een veilige ruimte creëren voor moslims uit de LGBTQIA+-community om deze traditie te vieren. We wilden een plek bieden waar ze beide identiteiten – als moslim en als persoon van de LGBTQIA+-community - konden samenbrengen. Die gelaagdheid wilden we tijdens deze iftar een plaats geven en bespreekbaar maken.

Het is voor velen een gevoelig thema op verschillende manieren. Voor sommige moslims die geen deel uitmaken van de LGBTQIA+-community, gaat deze combinatie in tegen hun geloof. De Roma en Merhaba wilden de beleving en het wederzijds respect ondersteunen, zonder provocaties en met de nodige gedragsregels om ieders veiligheid te garanderen.

Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair.

Dit betekent niet dat we het onderwerp niet meer zullen aansnijden. Misschien op een andere manier, misschien op een ander moment. Als organisaties zullen we altijd ruimte en plaats blijven bieden om gevoelige thema's te bespreken, om mensen te ondersteunen die daar baat bij hebben, omdat een harmonische samenleving met gelijke kansen begint bij respect voor ieders identiteit.

Heb je nood aan een gesprek of luisterend oor dan kan je steeds contact opnemen met Merhaba door een mail te sturen naar info[at]merhaba.be. Bij vragen of opmerkingen over de annulering van het evenement mag je contact opnemen met De Roma , info[at]deroma.be of Merhaba, info[at]merhaba.be

We wensen iedereen een fijne heilige maand.