websitevacature2.jpg

Merhaba zoekt sociaal cultureel duizendpoot

Merhaba werft een verantwoordelijke sociaal cultureel werk (v/x/m) aan voor onbepaalde duur

 

Onze organisatie

Merhaba verenigt en empowert LGBTQI+ personen met een (familiale) migratieachtergrond, en bouwt samen met hen aan een inclusieve, solidaire samenleving waar zij zich thuis, veilig en volwaardig deel van voelen. 

Merhaba zet in op zowel individuele hulpverlening, als op sociaal cultureel werk. De komende vijf jaar focussen we ons binnen het beleidsplan sociaal cultureel werk op de volgende doelstellingen:

 • Empowerment: Merhaba biedt een educatief aanbod (workshops, samenkomsten, gesprekken), dat erop gericht is om LGBTQI+ personen met een (familiale) migratieachtergrond te versterken en hun welzijn te verhogen.
 • Community building: We creëren sociale platformen (online en offline) waar LGBTQI+ personen met een (familiale) migratieachtergrond zich veilig kunnen voelen, en in contact kunnen treden met anderen.
 • Leiderschap stimuleren: vrijwilligers worden het kloppend hart van onze werking
 • Inclusie bewerkstelligen: Vanuit onze vrijwilligerswerking werken we aan een samenleving die inclusief is naar LGBTQI+ personen met een (familiale) migratieachtergrond toe. We richten ons daarbij in de eerste plaats op hun onmiddellijke netwerken, waaronder het familiesysteem, vrienden, partners, de brede LGBTQI+ community, enz. Daarnaast geven we onze kennis ook door aan professionals, o.a. binnen onderwijs, welzijnssector, en asielsector.
javier-allegue-barros-c7b-exxpoie-unsplash-2.jpg

Jouw functie & taken

Vanuit jouw ervaring en expertise, coördineer je de uitvoering van het beleidsplan sociaal-cultureel werk. Je takenpakket situeert zich zowel op strategisch en zakelijk als op operationeel niveau:      

 • Je bent verantwoordelijk voor vertalen van bovenstaande doelstellingen uit het beleidsplan naar concrete jaarplannen en een bijbehorende begroting. Je zet hiertoe co-creatieve processen op, en komt samen met de rest van het team en de vrijwilligers tot een gedragen jaarplan.
 • Je staat in voor de coördinatie, uitvoering en evaluatie van de geplande acties en projecten, zowel op inhoudelijk als zakelijk vlak. Je delegeert naar vrijwilligers waar mogelijk, leidt hen op, en ondersteunt hen waar nodig.
 • Je draagt bij tot de versterking van de vrijwilligerswerking. Je trekt nieuwe vrijwilligers aan, stimuleert ownership en bouwt aan de juiste structuur en cultuur om het beste uit individuen en de groep naar boven te halen.
 • Je staat in voor de externe communicatie van Merhaba. Je leidt de werkgroep communicatie en staat samen met hen in voor sociale media, website, perscommunicatie, en communicatiematerialen en -campagnes.
 • Je staat in voor de verdere uitbouw van het educatieve aanbod en de ontwikkeling van sensibiliserende of educatieve materialen.
 • Je bouwt netwerken uit in functie van het realiseren van onze doelstellingen,  expertise-uitwisseling, complementariteit en co-creatie, zowel nationaal als internationaal.
 • Je gaat op zoek naar extra financieringsbronnen (o.a. subsidies) om vernieuwende projecten op te zetten
 • Je professionaliseert de werking en investeert in interne kwaliteitszorg.
 • Je rapporteert aan het bestuur en bouwt met hen verder aan zakelijk en strategisch beleid en langetermijnvisie.
 • Je vertegenwoordigt Merhaba in raden en commissies, werkgroepen, debatten

 

Wie zoeken we?

 • Voor deze functie is het van groot belang dat je voeling hebt/vertrouwd bent met de leefwereld van LGBTQI+ personen met een (familiale) migratieachtergrond. Het wordt aangeraden hier in de motivatiebrief aandacht aan te besteden.
 • Je hebt een relevant diploma hoger onderwijs (agogiek, sociologie, sociaal werk, gender & diversiteit, … ), bij voorkeur op masterniveau.
 • Je beschikt over minstens 2 jaar relevante werkervaring (projectbeheer, vrijwilligerscoach, sociaal-cultureel werk, … ).
 • Je bent vertrouwd met intersectioneel denken en hebt inzicht in machtsdynamieken, en de mechanismen van ongelijkheid, uitsluiting en de gevolgen ervan.
 • Je bent een geboren projectcoördinator: Je bent in staat om verschillende processen tegelijk te managen en helicopterzicht te bewaren. Je werkt planmatig, volgt nauwgezet op, en betrekt de juiste mensen om tot een gedragen en succesvol resultaat te komen
 • Je bent een coachende teamleider en een krak in het opzetten en begeleiden van co-creatieve processen. Je kan mensen enthousiasmeren, inspireren en het beste in elkeen en de groep naar boven halen.
 • Je bent leergierig: Met veel plezier blijf je op de hoogte van tendensen en onderzoek rond onze thematieken, en ga je op zoek naar interessante werkvormen en tools.
 • Je hebt uitgesproken communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal. Je bent perfect Nederlandstalig en kan je uitdrukken in het Frans en Engels. Kennis van andere talen is een pluspunt.
 • Je hebt een kritische en tegelijk verbindende en constructieve instelling: je durft zaken te benoemen en tegen de stroom in te gaan, en inspireert anderen vanuit je expertise om waar nodig zaken anders aan te pakken. Je bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Je werkt zelfstandig en bent tegelijk een teamplayer.
 • Je hebt sterk ontwikkelde transculturele competenties.
 • Je bent een strategisch denker en handelt doordacht.
 • Je bent gedreven, empathisch en stressbestendig. 
 • Je bent flexibel ingesteld en bereid om nu en dan ‘s avonds of in het weekend te werken.

 

Zijn er elementen waaraan je niet denkt te voldoen, maar ben je ervan overtuigd dat dit jouw job is, aarzel dan niet om toch te solliciteren!

Merhaba voert een gelijkekansenbeleid. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht genderidentiteit, seksuele oriëntatie, afkomst of leeftijd.  

 

Wat bieden we?

 • Een afwisselende en uitdagende job in de social profit sector, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • 4/5 contract voor onbepaalde duur - met mogelijkheid tot voltijds in de toekomst
 • Salaris volgens PC329, niveau B1, waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen
 • Ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
 • Terugbetaling woon/werkverkeer
 • Mogelijkheid tot het volgen van externe bijscholing en vormingen
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • Je vaste werkplaats bevindt zich aan Sint Kathelijne, in hartje Brussel.

 

Spreekt deze job je aan? 

 • Stuur dan je motivatiebrief en een recent cv tegen ten laatste zondag 21 februari naar info@merhaba.be met ‘Sollicitatie SCW’ als onderwerp. Je krijgt een elektronische ontvangstbevestiging, ten laatste op 23 februari.
 • Indien je kandidatuur wordt weerhouden, word je via mail verwittigd ten laatste op 5 maart. De week erop word je opgebeld om een afspraak te maken voor het sollicitatiegesprek, dat naar alle waarschijnlijkheid via Zoom zal verlopen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 maart.
 • De geselecteerde kandidaten krijgen op donderdag 11 maart een schriftelijke proef doorgestuurd, die ten laatste op zondag 14 maart moet worden ingediend.

Meer vragen over deze vacature? Contacteer ons via info@merhaba.be