rsz-1-voor-wie.jpg

Voor wie?

We verwelkomen je ongeacht je gender, je seksuele voorkeur, je huidskleur, je etniciteit, je nationaliteit, je status, je religie. Je bent gewoonweg welkom, als persoon.

Merhaba is er voor: 

1. LGBT+ personen wiens religieuze, culturele en migratieachtergrond een belangrijke rol speelt in hun verhaal

Dit omvat mensen: 

  • die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht
  • wiens genderidentiteit verschilt van het toegewezen geslacht bij geboorte
  • die zich vragen stellen m.b.t. hun seksualiteit, seksuele voorkeur en genderidentiteit
  • die zich niet herkennen in de dominante normen en hokjes op gebied van geslacht, gender en seksuele oriĂ«ntatie
  • ongeacht hun verblijfsstatus: mensen die hun land ontvlucht zijn uit vrees voor vervolging of geweld omwille van hun seksuele geaardheid, genderidentiteit/expressie en intersekse conditie.

 

 

delilah.jpg
yordan-mama.jpg

2.    Familieleden, partners en vrienden van LGBT+ personen met een migratieachtergrond die nood hebben aan informatie en/of een luisterend oor

3.    Professionals die direct of indirect in contact komen met LGBT+ personen met een migratieachtergrond en/of hun familieleden. Dit omvat de professionals in socio-culturele organisaties, LGBT-organisaties, welzijnsorganisaties, dienstensector, het onderwijs, jeugdwerk, inburgeringssector, het middenveld…maar ook particulieren zoals advocaten en dokters en professionals in spe.