merhaba-web-586a2.jpg

Empowerment Community Inclusie

Welkom bij

We verwelkomen je ongeacht je gender, je seksuele voorkeur, je huidskleur, je etniciteit, je nationaliteit, je status, je religie. Je bent gewoonweg welkom, als persoon.

Praatgroep Merhaba

Maandag 6 december, 17u30 - 19u30

+ Lees meer

Elke laatste donderdag van de maand!

Volgende editie: 25 november, 18-22u

+ Lees meer

Op reis naar jezelf: vierdaags verblijf in de Ardennen

Therapeutische begeleiding en persoonlijke groei

+ Lees meer
Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Samen bouwen we aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich veilig, thuis en volwaardig deel van voelt
Samen ijveren voor menselijke waardigheid en solidariteit