merhaba-web-586a2.jpg

Empowerment Community Inclusie

Welkom bij

We verwelkomen je ongeacht je gender, je seksuele voorkeur, je huidskleur, je etniciteit, je nationaliteit, je status, je religie. Je bent gewoonweg welkom, als persoon.

.

Gratis opleiding voor tolken over seksuele en genderidentiteit - op 09 juni in Brussel

+ Lees meer

Praatgroep Merhaba (NL)

Donderdag 22 juni, 18u00 - 19u30

+ Lees meer
Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Samen bouwen we aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich veilig, thuis en volwaardig deel van voelt

Elke laatste vrijdag van de maand

Vrijdag 30 juni

+ Lees meer
Samen ijveren voor menselijke waardigheid en solidariteit