schermafbeelding-2020-07-17-om-062428.png

Aanbod voor professionals

Merhaba ondersteunt professionals met advies en programma’s op maat, met als doel hun werking, bestuur en beleid te sturen in de richting van meer inclusie van LGBT+ personen met migratieachtergrond.